سرویس هاستینگAccounts

Free Trial

Projects

SSL

Storage

Domains

Sub-domains

Sub-domains

Sub-domains

IR-LINUX-DA

12000تومان

هاست ماهیانه ایران

میزان فضا 1000 مگابایت

پهنای باند نامحدود

دیگر امکانات نامحدود

سیستم عامل لینوکس

کنترل پنل دایرکت ادمین

مکان سرور ایران

بکاپ توسط کاربران

ssl رایگان

ماهیانه 12000 تومان

IR-LINUX-DB

9000تومان

هاست ماهیانه ایران

میزان فضا 500 مگابایت

پهنای باند نامحدود

دیگر امکانات نامحدود

سیستم عامل لینوکس

کنترل پنل دایرکت ادمین

مکان سرور ایران

بکاپ توسط کاربران

ssl رایگان

ماهیانه 9000 تومان

IR-LINUX-DC

7000تومان

هاست ماهیانه ایران

میزان فضا 200 مگابایت

پهنای باند نامحدود

دیگر امکانات نامحدود

سیستم عامل لینوکس

کنترل پنل دایرکت ادمین

مکان سرور ایران

بکاپ توسط کاربران

ssl رایگان

ماهیانه 7000 تومان

IR-LINUX-DD

5000تومان

هاست ماهیانه ایران

میزان فضا 100 مگابایت

پهنای باند نامحدود

دیگر امکانات نامحدود

سیستم عامل لینوکس

کنترل پنل دایرکت ادمین

مکان سرور ایران

بکاپ توسط کاربران

ssl رایگان

ماهیانه 5000 تومان
Accounts

Free Trial

Projects

SSL

Storage

Domains

Sub-domains

Sub-domains

Sub-domains

EUR-LINUX-DA

12000تومان

هاست ماهیانه خارج

میزان فضا 1000 مگابایت

پهنای باند نامحدود

دیگر امکانات نامحدود

سیستم عامل لینوکس

کنترل پنل دایرکت ادمین

مکان سرور خارج

بکاپ توسط کاربران

ssl رایگان

ماهیانه 12000 تومان

EUR-LINUX-DB

9000تومان

هاست ماهیانه خارج

میزان فضا 500 مگابایت

پهنای باند نامحدود

دیگر امکانات نامحدود

سیستم عامل لینوکس

کنترل پنل دایرکت ادمین

مکان سرور خارج

بکاپ توسط کاربران

ssl رایگان

ماهیانه 9000 تومان

EUR-LINUX-DC

7000تومان

هاست ماهیانه خارج

میزان فضا 200 مگابایت

پهنای باند نامحدود

دیگر امکانات نامحدود

سیستم عامل لینوکس

کنترل پنل دایرکت ادمین

مکان سرور خارج

بکاپ توسط کاربران

ssl رایگان

ماهیانه 7000 تومان

EUR-LINUX-DD

5000تومان

هاست ماهیانه خارج

میزان فضا 100 مگابایت

پهنای باند نامحدود

دیگر امکانات نامحدود

سیستم عامل لینوکس

کنترل پنل دایرکت ادمین

مکان سرور خارج

بکاپ توسط کاربران

ssl رایگان

ماهیانه 5000 تومان